IPARI ÉPÜLETEK TERVEZÉSE

Egy magas minőséget képviselő ipari épület megvalósítása a tervezéstől a kivitelezésig egy roppant összetett feladat, mely jól választott szakembereket és precízen és hatékonyan együttműködő csapatot igényel.

A tervezési folyamat komplex mérnöki feladat, mely kihat az épület minden elemére. Irodánk célja, hogy a mai kor előírásainak és elvárásainak eleget tevő ipari épületeket tervezzünk.

TERVEZÉSI PROGRAM

Igényeinek és elképzeléseinek pontos felmérését követően összeállítunk egy tervezési programot, mely az együttműködésünk fontos alapja, ezt nevezzük tervezési program alkotásnak, mely megfogalmazza:

 • a technológia pontos meghatározása,
 • a szükséges térkapcsolatokat,
 • a tervezett szobaszámot,
 • a tervezett helyiségek mennyiségét,
 • a helyiségek típusát és használati módját,
 • a helyiségek hozzávetőleges méretét,
 • az épületben dolgozók számát, nemét.

TELEK-KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK

Ipari épületek tervezésénél a hosszútávú tervezés és a megvalósíthatóság vizsgálata az egyik legfontosabb elem. A döntéshez rengeteg tényező és szempontot kell figyelembe venni.

Ilyen szempont például:

 • munkaerő-ellátottság,
 • közlekedési kapcsolatok,
 • nyersanyag-ellátottság,
 • felvevő piac mennyisége és minősége,
 • környezetvédelem,
 • közmű-ellátottság,
 • domborzati viszonyok,
 • szélirány stb.

Az optimális elhelyezés egy iterálási folyamat végeredménye, melynek szintjei a következők:

 • megfelelő régió kiválasztása,
 • régión belüli helykijelölés,
 • épületek vagy épületcsoportok beépítése a telken.

ÉPÜLETTÍPUSOK

Irodánk nem csak ipari épületek tervezését vállalja, hanem szükség esetén ipari- vagy logisztikai parkok teljeskörű fejlesztésében is szerepet tud vállalni.

Az ipari park olyan telepszerűen létesített ipari és szolgáltató létesítmények együttese, amely főként kis- és középvállalkozások számára a kor színvonalán képes biztosítani a korszerű gyártmányok előállításához, a modern technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket. A csoportos kialakítás előnyt jelent a különálló beépítésekkel szemben a közös közművesítés mellett az fizikai infrastruktúra, és a közös szolgáltatási rész kialakítására.

Ipari parkok jellemzően közlekedési csomópontokban találhatóak, tehát legtöbb esetben városok melletti nemzeti repülőterek, kikötők, vasúti pályaudvarok, autópályák közelében.

A logisztikai park általában professzionális ingatlanfejlesztő által fejlesztett raktár, esetleg könnyűipari felhasználású terület, ahol egy kézben marad a tulajdonjog. Az épületeket (elsősorban raktárak és az azokat kiszolgáló irodák) bérbeadással hasznosítják, az ügyfelek elsősorban logisztikai szolgáltatók. A terület a tehergépjárművek számára jó közlekedési adottságok rendelkezik.

Logisztikai egységek fajtái:

 • BIG-BOX” logisztikai raktárak és az ehhez kapcsolható logisztikai funkciók
  • elosztó disztribúció funkció, finishing, illetve copacking
  • raktárelrendezés: átmenő, vagy fejraktár
  • kiépítési mód: moduláris, több bérlő részére továbbosztható
 • Cross-Docking városellátó raktárak
  • közvetlen átrakó funkció: – a termékek előkészítése, komissiózása a kiskereskedelem számára történő közvet¬len szállításra
  • raktárelrendezés: átmenő raktár
  • betárolás: jellemzően kamionokkal, de lehet akár vasúti kapcsolattal is
  • kitárolás: a városi áruszállítási feladatokat jellemzően kisebb méretű, környezetbarát meghajtással rendelkező járművek segítségével bonyolítják le
 • jellemzően üzleti célú funkciónak alárendelt módon
  • háttér-tárolás, illetve disztribúció funkció, ill. finishing
  • raktárelrendezés: átmenő, vagy fejraktár
  • kiépítési mód: moduláris, több bérlő részére továbbosztható

 

TŰZVÉDELMI JELLEGZETESSÉGEK

A tűzbiztonsági rendszer megfelelő kiválasztását meghatározza a tűz előfordulásának valószínűsége, illetve az ebből következő személyi biztonság veszélye és az anyagi kár mértéke.

A tűzvédelmi jogszabályok betartása, azok optimális és költséghatékony alkalmazása az ipari épületek tervezésénél az egyik legfontosabb feladatrész. A tűzvédelmi tervezési szempontok például a megfelelő tűz-, illetve füstszakaszok kialakítása, hő- és füstelvezetés módjának megtalálása, oltási rendszer és beavatkozási központ kitalálása.

BEÉPÍTÉSI TERV

Beépítés az épületek és épületcsoportok elhelyezése a telken, mely során a tervezőnek számos szempontot kell figyelembe venni:

 • törekedni kell a logikus és átlátható rend kialakítására (épület, út és zöldfelület)
 • lehetőség szerint a tehergépjármű forgalmat külön kell választani a gyalogos forgalomtól
 • bővítés lehetőségéről már a tervezés során gondoskodni kell
 • tájolás, benapozás, szélirány és a természetes megvilágítás vizsgálata
 • épületek gyártás sorrendjének megfelelő elhelyezése, biztosítva ezzel a nyersanyag és késztermék legrövidebb útját
 • épületek közötti tűztávolságok betartása, körüljárhatóság biztosítása
 • vagyonvédelmi igények biztosítása
 • beépítési mutatók és hatósági előírások
 • környezeti adottságok

 tervezési szerződés szerint készülhet 2-3 markánsan különböző változat, úgynevezett koncepciótervek, melyből Ön könnyedén ki tudja választani a leginkább megfelelőt.

A vázlatterv célja, hogy megfogalmazza:

 • az épület elhelyezkedését a telken belül,
 • a térkapcsolatokat,
 • az alaprajzi elrendezést,
 • és a tömegformát.

A vázlatterv tartalma általában a következő:

 • helyszínrajz M=1:1000-es léptékben,
 • alaprajzok M=1:200-as léptékben,
 • metszetek M=1:200-as léptékben (minimum két egymásra merőleges metszet),
 • tömegvázlatok szabad kézzel vagy egyszerűsített 3D modellel,
 • skiccek és szabadkézi vázlatok,
 • rövid műszaki leírás.

IPARI ÉPÜLETEK TERVEZÉSI MENETE

A tervezés során meghatározzuk a beruházás időbeli ütemezését és ezzel együtt a tervezés egyes fázisait, részhatáridejeit is. Ennek fázisai a következők:

 • Stratégiai tervezés – Tervezési program meghatározása
 • Megvalósíthatóság vizsgálata
  • Telekválasztás
  • Beépítési vázlatterv
  • Marketing csomag
 • Vázlatterv
 • Engedélyezési terv
 • Tender terv – Ajánlati terv
 • Kiviteli terv
 • Tervezői művezetés
 • Bonyolítás