KÖZÉPÜLETEK TERVEZÉSE

MODERN KÖZÉPÜLET TERVEZÉSE

Egy magas minőséget képviselő középület megvalósítása a tervezéstől a kivitelezésig egy roppant összetett feladat, mely jól választott szakembereket és precízen és hatékonyan együttműködő csapatot igényel.

Középületnek nevezzük azokat az épületeket, amelyek közösségi funkciókat látnak el, fő jellemzőjük a társadalmi szolgáltatás.

Például:

 • kereskedelmi épületek (piacok, bevásárló központok)
 • vendéglátási létesítmények (hotelek, szállodák, éttermek)
 • adminisztratív épületek (irodák)
 • nevelési-oktatási épületek (bölcsődék, óvodák, iskolák)
 • kulturális épületek (színházak, könyvtárak, mozik)
 • egészségügyi létesítmények (kórházak)
 • sportlétesítmények

GREEN BUILDING

Az egyre szigorodó energetikai előírások célja megegyezik irodánk tervezési céljaival, mely nem más, mint energiatudatos épületek tervezése. Ezen mérnöki feladat kihat az épület minden elemére:

 • megfelelő tájolás,
 • jó tömeg kialakítása,
 • magas minőségű építőanyagok kiválasztása,
 • gondos tervezése,
 • megfelelő épületgépészet kialakítása,
 • megújuló energiaforrások hasznosítása.

Az elmúlt években kialakult a középületekkel kapcsolatban egy divatos fogalom: Green Building, mely az épület környezet tudatosságára utal. A cél, hogy az épület teljes életciklusa alatt – azaz az építőanyagok termelése, gyártása, a tervezés, az építés, a használat, üzemeltetés valamint a bontás és az építési-bontási hulladékok kezelése során – a lehető legkevesebb földi erőforrást fogyasszon.

Egy ‘zöld’ középület tervezésénél az elsődleges szempontok:

 • energiatakarékosság: a fűtés és légkondicionálás használatának csökkentése természetes eszközökkel, a nap és a szél kihasználása
 • természeti erőforrások védelme: az épület tervezése, építése és az építőanyagok kiválasztásával az erőforrások ésszerű felhasználása
 • vissza a természethez: harmónia, integráció hangsúlyozása a környezettel

Számos országban fejlesztettek ki különböző épületminősítéseket, melyek közül hazánkban a legelterjedtebbek:

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 1998-ban az Amerikai Egyesült Államokban bevezetett – ma már nemzetközileg elismert – zöldépület tanúsítási program, amelyet világszerte használnak.  A nonprofit U.S. Green Building Council (USGBC) által kifejlesztett minősítési rendszereket tartalmaz a zöld épületek, lakások és városrészek tervezésére, építésére, üzemeltetésére és karbantartására, amelynek célja, hogy segítse az épületek tulajdonosait és üzemeltetőit a környezetvédelemben hatékonyan használja fel az erőforrásokat.
Különféle kategóriákban lehet új vagy akár már megvalósult épületeket minősíttetni, az elért pontok alapján a projekt lehet:

 • Certified,
 • Silver,
 • Gold
 • Platinum.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) amelyet először az Building Research Establishment (BRE) adott ki 1990-ben, a világ legrégebben bevezetett módszere az épületek fenntarthatóságának értékelésére, minősítésére és igazolására. Több mint 550 000 épület rendelkezik BREEAM tanúsítvánnyal, és több mint 2 milliót regisztráltak tanúsításra – világszerte több mint 50 országban. Két részből áll, először a tervezés alatt. majd pedig az építkezés befejeztével minősítik az épületet.
Az osztályba sorolás lehet:

 • megfelelt (pass),
 • jó (good), nagyon jó
 • (very good),
 • kitűnő (excellent),
 • kiemelkedő (outstanding).

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) a Német Fenntartható Építés Egyesületének minősítő rendszere az egyik legfiatalabb – 2009-ben indult-, így Közép-Kelet Európában még annyira nem elterjedt. A rendszer eredete a magánszektorból származik. Valójában a DGNB tanúsítást a BMVBS (Szövetségi Közlekedési, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium) is javasolja a jó tervezés és az építési gyakorlat érdekében. A DGNB rendszer a nagy keresletű foglaltsági profilok számára áll rendelkezésre: irodai és adminisztratív épületek, oktatási létesítmények, kiskereskedelmi épületek, ipari épületek és lakóépületek.Alaposan átgondolt, a DIN német szabványokon alapszik. Itt elérhető fokozatok:

 • Bronz,
 • Ezüst
 • Arany.

EU-Green Building minősítés, az Európai Unió által létrehozott az előbb felsoroltakhoz képest sokkal rugalmasabb, kevésbé szigorúbb követelmény rendszer.

Irodánk minden esetben megvizsgálja a megújuló energiák hasznosíthatóságát, összhangra törekszünk az innovatív technológiák, minőségi építőanyagok alkalmazása terén.
Bármelyik zöld minősítés megszerzése az adott középületet sokkal vonzóbbá teheti az ingatlan piacon a befektetők, tulajdonosok vagy a bérlők számára.

TELJES KÖRŰ TERVEZÉS, GARANTÁLT MINŐSÉG

Teljes körű tervezést vállalunk, a megfelelő telek kiválasztásától az épület átadásáig végigkísérjük a tervezés és megvalósulás összes fázisát:
• az épület tervezését el tudjuk vállalni generáltervezőként, biztosítva a megfelelő statikus, elektromos, épületgépész, kerttervező szakmérnökök együttműködését,
• bonyolítjuk a megfelelő kivitelező kiválasztását,
• kiválasztjuk a megfelelő műszaki ellenőrt, aki garantálja az Ön érdekeit és a minőséget.
Csak ezzel a teljes körű szolgáltatással tudjuk biztosítani a magas minőségi szintet.
Irodánk széles körű tapasztalataira támaszkodva vállaljuk a legkülönfélébb kortárs középületek, úgymint:
• bevásárló központok,
• piacok,
• irodaépületek,
• hivatalok, önkormányzati épületek,
• hotelek, szállodák,
• iskolák,
• sportcsarnokok,
• múzeumok,
• egészségházak tervezését.

TELEKVÁLASZTÁS, TELEKVIZSGÁLAT

Legoptimálisabb esetben a tervezése a megfelelő telek kiválasztásával kezdődik, melyben cégünk szívesen áll rendelkezésükre. Tanácsadás szolgáltatásunk során segítséget nyújtunk Önnek az elképzeléseikhez legjobban illeszkedő építési telek kiválasztásában.
Amennyiben Önnek már a tulajdonában van a telek, esetleg érdeklődik egy telekkel kapcsolatban, részletes vizsgálatot készítünk, melynek része a kapacitásvizsgálat, a jogi környezet, szabályozási mutatók pontos feltérképezése, majd javaslatot adunk a telek legoptimálisabb, leggazdaságosabb hasznosítására.

TERVEZÉSI PROGRAM

Igényeinek és elképzeléseinek pontos felmérését követően összeállítunk egy tervezési programot, mely az együttműködésünk fontos alapja, ezt nevezzük tervezési program alkotásnak.

VÁZLATTERV

A tervkészítés első állomása a vázlatterv készítése, mely alkalmával figyelembe vesszük a tervezési programban foglaltakat, a telek adottságait és a hatósági előírásokat. Az általunk tervezett lakásoknál nagy figyelmet fordítunk a gazdaságosságra, a rendelkezésre álló terület kihasználására, az energiahatékonyságra. A tervezési szerződés szerint készülhet 2-3 markánsan különböző változat, úgynevezett koncepciótervek, melyből Ön könnyedén ki tudja választani a leginkább megfelelőt.

A vázlatterv célja, hogy megfogalmazza:

 • az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
 • megközelítést,
 • a térkapcsolatokat,
 • belső közlekedési rendszert,
 • közös használatú tereket,
 • parkolási rendszert,
 • és a tömegformát.

Az engedélyezési dokumentáció beadását gyakran településképi véleményezési eljárás előzi meg, melynek feltételeit a helyi építési szabályzatok rögzítik. A véleményezési eljárás egy eszközt biztosít a Polgármester részére, hogy a településen a településképnek megfelelő épületek valósulhassanak meg.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Tervezési szerződés

A tervezés megkezdésének alapvető feltétele a tervezési szerződés megkötése, mely rögzíti többek között a határidőket, az adatszolgáltatási kötelezettségeket, a tervezési díjat, azaz mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

Geotechnikai szakvélemény készítése

Az engedélyezési tervnek nem kötelező eleme, azonban érdemes már a tervezés megkezdését megelőzően talajmechanikai feltárást készíteni. Így megtudhatjuk milyen a talaj teherbíró képessége, milyen alapozási formát válasszunk, illetve milyen magasan van a talajvíz.

Hatósági ügyintézés

A vázlatterv és konkrét elképzelések birtokában tervezőnk leegyezteti a terveket az illetékes építési hatóságokkal és szakhatóságokkal, valamint folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a tervezés folyamán az illetékes hatóságokkal.

Engedélyezési terv tartalma

Az engedélyezési terv pontos tartalmát a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

A tervdokumentáció papíron kézzel fogható dokumentációként az Ön tulajdonává válik, azonban beadásának módja a hatóságok felé elektronikus úton az ETDR rendszeren történik.

Természetesen ennek technikai megoldását irodánk meg tudja oldani Önnek.

TENDER TERV – AJÁNLATI TERV

A tender terv azt a célt szolgálja, hogy Ön ki tudja választani a legmegfelelőbb kivitelezőt.

Ez a terv részletesebb az engedélyezési tervnél, de nem annyira kidolgozott, mint a kiviteli terv. Fontos új tartalmi eleme az árazatlan tételes költségkiírás, mely pontos megnevezéseket és mennyiségeket, számokat tartalmaz a házba beépülő összes anyagról, munkafolyamatról és technológiáról.

KIVITELI TERV

A kiviteli terv szükségességéről részletesen a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szól. Nagyobb lakóépületek esetén (300m2 és három építményszint felett) mindenképpen szükség van kiviteli tervre. Irodánk minden szakágra kiterjedő, a kivitelezéshez szükséges teljes körű tervdokumentáció készítését vállalja (a 290/2007 (X.31.) és a 322/2012. Kormányrendelet) szerint, műszaki leírásokkal, árazatlan költségvetéssel.

TERVEZŐI MŰVEZETÉS

A tervezési szolgáltatás részét képezheti az Építtető képviselőjeként végzett rendszeres tervezői művezetés is, melyeken az építésztervező a műszaki ellenőrrel együttműködve az építészeti tervek megvalósulását ellenőrzi szakértő módon, egyeztet a Kivitelezővel az aktuális kivitelezési folyamatokról, biztosítja a Megbízó által elvárt minőséget és szakmai színvonalat a kivitelezés folyamán.

MEGVALÓSULÁSI TERV

A kivitelezés megvalósulása után a használatbavételhez szükséges az aktuálisan megvalósult épület pontosa dokumentációjára. A módosítások alapja a Kivitelező által szolgáltatott, kivitelezés során készített, és a Tervezőnek átadott szakágankénti dokumentáció. Szükség esetén cégünk vállalja lézerszkenner segítségével az épület komplett felmérését is, mely 2 cm pontosságot biztosít.

MARKETINGTERVEK

Cégünk vállalja az altalunk tervezett épületek marketingcélú anyagainak elkészítését úgy, mint 3D építészeti grafikák, bemutató anyagok, látványtervek. Munkánkkal segítve a minél hatékonyabb és látványosabb bemutatást.

BIM MODELL – ÉPÜLETINFORMÁCIÓS MODELLEZÉS

“Az épületinformációs modellezés (BIM) egy létesítmény fizikai és funkcionális tulajdonságainak digitális leképezése. A BIM segítségével egy olyan közös, megosztott információforrás jön létre a létesítményről, amely megbízható alapot jelent a döntéshozatalhoz a teljes életciklusban; a legelső koncepció kidolgozásától a bontásig.”

A BIM olyan CAD-alapú tervezésmódszertani folyamatok és irányelvek alkalmazásának összessége, amely lehetővé teszi az építmények létrehozásában és üzemeltetésében érdekelt szereplők (építtetők, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők) számára a valóságnak megfelelő virtuális térben történő együttműködést és információátadást, illetve a releváns adatok gyors és hatékony megjelenítését. A BIM-modell előállításának folyamata sok tekintetben megegyezik a 3D-modell előállításának folyamatával, de kiegészül az elemek megbízható információtartalommal való feltöltésével, klasszifikálásával, meghatározott modellezési módszerek és szabályok együttes alkalmazásával. A modell részletezettségének és információtartalmától függően a modell felhasználható geometriai ütközések feltárására, térbeli analízisek elkészítésére, 4D-s ütemtervezés generálására, üzemeltetésre stb.