LAKÓÉPÜLETEK TERVEZÉSE

MODERN CSALÁDI HÁZ TERVEZÉSE

Lakóépületet tervezni nagy felelősség az építészek számára: különböző életritmusú emberek és családok életük jelentős részét fogják ezekben az életterekben eltölteni, tehát a tervezésnél is nagyon sokféle szempontot, igényt kell tudnia összeegyeztetnie.

A magas színvonalú tervezés hatékony, professzionális és a legkorszerűbb tudással rendelkező tervező csapatot igényel.

FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZET, PROGRESSZÍV DESIGN

Irodánk számára a megrendelő igényeinek figyelembe vételén túl különösen fontosnak tartjuk, hogy a megvalósuló épületeink átgondolt, logikus, letisztult formavilágukkal a fenntartható építészetet képviseljék. Nagy gondot fordítunk az energiahatékonyságra, az egészséges élettér megvalósítására, alacsony üzemeltetési költségek mellett. Kiváló szaktervezőkkel dolgozunk együtt, minden esetben megvizsgáljuk a megújuló energiák hasznosíthatóságát, velük összhangban törekszünk az innovatív technológiák, jó minőségi építőanyagok alkalmazására.

Tevékenységünk során tervezünk új építésű épületeket és meglévő épületek energiatudatos felújítását, bővítését is vállaljuk.

TELJES KÖRŰ TERVEZÉS, GARANTÁLT MINŐSÉG

Irodánk vállalja, hogy a megfelelő kiválasztásától a lakások átadásáig végigkíséri a tervezési és megvalósulási fázisait, ezzel biztosítva, hogy az elkészített tervek pontosan olyan minőségű épületeket eredményezzenek, melyeket megálmodtak.

Ezért:

 • cégünk vállalja a generáltervezői feladatokat, biztosítva a statikus, elektromos, épületgépész és kerttervező szakmérnökök együttműködését,
 • lebonyolítjuk a megfelelő kivitelező kiválasztását,
 • kiválasztjuk a műszaki ellenőrt, aki garantálja az Ön érdekeit és a kívánt minőséget.

A magas minőséget csak teljeskörű szolgáltatással tudjuk biztosítani az Ön részére.

Irodánk vállalja a legkülönfélébb lakóépületek gördülékeny tervezését, úgymint:

 • családi házak,
 • ikerházak, sorházak,
 • társasházak.
 • lakóparkok.

LAKÁSMIX

Társasházak és lakóparkok tervezésénél elengedhetetlen már a koncepcióalkotás során definiálni a lehetséges lakásméreteket, azok kombinációját. Irodánk segít az adott lokációra és piaci környezetre szabni az épületben lévő lakások összetételét.
Elemezzük az aktuális trendeket, piaci viszonyokat, gazdaságosságot. Meghatározzuk az egyes lakástípusok méreteit, a szobák számát, nagyságát, felszereltségét, hogy a lakások összértéke hosszútávon is az elérhető legnagyobb legyen.

TELEKVÁLASZTÁS, TELEKVIZSGÁLAT

Legoptimálisabb esetben a tervezése a megfelelő telek kiválasztásával kezdődik, melyben cégünk szívesen áll rendelkezésükre. Tanácsadás szolgáltatásunk során segítséget nyújtunk Önnek az elképzeléseikhez legjobban illeszkedő építési telek kiválasztásában.

Amennyiben Önnek már a tulajdonában van a telek, esetleg érdeklődik egy telekkel kapcsolatban, részletes vizsgálatot készítünk, melynek része a kapacitásvizsgálat, a jogi környezet, szabályozási mutatók pontos feltérképezése, majd javaslatot adunk a telek legoptimálisabb, leggazdaságosabb hasznosítására.

TERVEZÉSI PROGRAM

Igényeinek és elképzeléseinek pontos felmérését követően összeállítunk egy tervezési programot, mely az együttműködésünk fontos alapja, ezt nevezzük tervezési program alkotásnak.

VÁZLATTERV

A tervkészítés első állomása a vázlatterv készítése, mely alkalmával figyelembe vesszük a tervezési programban foglaltakat, a telek adottságait és a hatósági előírásokat. Az általunk tervezett lakásoknál nagy figyelmet fordítunk a gazdaságosságra, a rendelkezésre álló terület kihasználására, az energiahatékonyságra. A tervezési szerződés szerint készülhet 2-3 markánsan különböző változat, úgynevezett koncepciótervek, melyből Ön könnyedén ki tudja választani a leginkább megfelelőt.

A vázlatterv célja, hogy megfogalmazza:

 • az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
 • megközelítést,
 • a térkapcsolatokat,
 • belső közlekedési rendszert,
 • közös használatú tereket,
 • parkolási rendszert,
 • és a tömegformát.

Az engedélyezési dokumentáció beadását gyakran településképi véleményezési eljárás előzi meg, melynek feltételeit a helyi építési szabályzatok rögzítik. A véleményezési eljárás egy eszközt biztosít a Polgármester részére, hogy a településen a településképnek megfelelő épületek valósulhassanak meg.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Tervezési szerződés

A tervezés megkezdésének alapvető feltétele a tervezési szerződés megkötése, mely rögzíti többek között a határidőket, az adatszolgáltatási kötelezettségeket, a tervezési díjat, azaz mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

Geotechnikai szakvélemény készítése

Az engedélyezési tervnek nem kötelező eleme, azonban érdemes már a tervezés megkezdését megelőzően talajmechanikai feltárást készíteni. Így megtudhatjuk milyen a talaj teherbíró képessége, milyen alapozási formát válasszunk, illetve milyen magasan van a talajvíz.

Hatósági ügyintézés

A vázlatterv és konkrét elképzelések birtokában tervezőnk leegyezteti a terveket az illetékes építési hatóságokkal és szakhatóságokkal, valamint folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a tervezés folyamán az illetékes hatóságokkal.

Engedélyezési terv tartalma

Az engedélyezési terv pontos tartalmát a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

A tervdokumentáció papíron kézzel fogható dokumentációként az Ön tulajdonává válik, azonban beadásának módja a hatóságok felé elektronikus úton az ETDR rendszeren történik.

Természetesen ennek technikai megoldását irodánk meg tudja oldani Önnek.

TENDER TERV – AJÁNLATI TERV

A tender terv azt a célt szolgálja, hogy Ön ki tudja választani a legmegfelelőbb kivitelezőt.

Ez a terv részletesebb az engedélyezési tervnél, de nem annyira kidolgozott, mint a kiviteli terv. Fontos új tartalmi eleme az árazatlan tételes költségkiírás, mely pontos megnevezéseket és mennyiségeket, számokat tartalmaz a házba beépülő összes anyagról, munkafolyamatról és technológiáról.

KIVITELI TERV

A kiviteli terv szükségességéről részletesen a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szól. Nagyobb lakóépületek esetén (300m2 és három építményszint felett) mindenképpen szükség van kiviteli tervre. Irodánk minden szakágra kiterjedő, a kivitelezéshez szükséges teljes körű tervdokumentáció készítését vállalja (a 290/2007 (X.31.) és a 322/2012. Kormányrendelet) szerint, műszaki leírásokkal, árazatlan költségvetéssel.

TERVEZŐI MŰVEZETÉS

A tervezési szolgáltatás részét képezheti az Építtető képviselőjeként végzett rendszeres tervezői művezetés is, melyeken az építésztervező a műszaki ellenőrrel együttműködve az építészeti tervek megvalósulását ellenőrzi szakértő módon, egyeztet a Kivitelezővel az aktuális kivitelezési folyamatokról, biztosítja a Megbízó által elvárt minőséget és szakmai színvonalat a kivitelezés folyamán.

MEGVALÓSULÁSI TERV

A kivitelezés megvalósulása után a használatbavételhez szükséges az aktuálisan megvalósult épület pontosa dokumentációjára. A módosítások alapja a Kivitelező által szolgáltatott, kivitelezés során készített, és a Tervezőnek átadott szakágankénti dokumentáció. Szükség esetén cégünk vállalja lézerszkenner segítségével az épület komplett felmérését is, mely 2 cm pontosságot biztosít.

MARKETINGTERVEK

Cégünk vállalja az altalunk tervezett épületek marketingcélú anyagainak elkészítését úgy, mint 3D építészeti grafikák, bemutató anyagok, látványtervek. Munkánkkal segítve a minél hatékonyabb és látványosabb bemutatást.

BIM MODELL – ÉPÜLETINFORMÁCIÓS MODELLEZÉS

“Az épületinformációs modellezés (BIM) egy létesítmény fizikai és funkcionális tulajdonságainak digitális leképezése. A BIM segítségével egy olyan közös, megosztott információforrás jön létre a létesítményről, amely megbízható alapot jelent a döntéshozatalhoz a teljes életciklusban; a legelső koncepció kidolgozásától a bontásig.”

A BIM olyan CAD-alapú tervezésmódszertani folyamatok és irányelvek alkalmazásának összessége, amely lehetővé teszi az építmények létrehozásában és üzemeltetésében érdekelt szereplők (építtetők, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők) számára a valóságnak megfelelő virtuális térben történő együttműködést és információátadást, illetve a releváns adatok gyors és hatékony megjelenítését. A BIM-modell előállításának folyamata sok tekintetben megegyezik a 3D-modell előállításának folyamatával, de kiegészül az elemek megbízható információtartalommal való feltöltésével, klasszifikálásával, meghatározott modellezési módszerek és szabályok együttes alkalmazásával. A modell részletezettségének és információtartalmától függően a modell felhasználható geometriai ütközések feltárására, térbeli analízisek elkészítésére, 4D-s ütemtervezés generálására, üzemeltetésre stb.