MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK ÁTALAKÍTÁSA

Irodánk új épületek tervezése mellett meglévő épületek átalakításával is teljes körűen foglalkozik, az egyszerű családi háztól a műemléki rekonstrukcióig. Vállajuk az épület felmérését, állapotrögzítését, az alakításhoz szükséges tervezést és a folyamat menedzselését.

Az átalakítás sajátosságai

A tervezői tevékenységek az átalakítási tervezésnél is a jogi háttér tanulmányozásával kezdődik. Az épületre a helyi rendeleteken kívül (pl. HÉSZ, Városrendezési terv) országos szabályok, előírások is vonatkoznak. Helyi védett vagy műemléki védelem alatt álló épületek esetén a szabályozások kitérnek a védelem pontos körére, a megtartandó elemekre, mint az utcakép, iparművészeti vagy építészeti értékek.

Előkészítés

Minden meglévő épület esetén az egyik legfontosabb feladat a meglévő állapot rögzítése mind geometriai, mind szerkezeti értelemben. Csapatunk szaktervezőkkel kiegészülve bármely típusú épület teljeskörű felmérését vállalja, a szakszerű felmérési dokumentáció elkészítésével együtt. Az épület megismerésének elengedhetetlen része a ház keletkezéstörténetének, későbbi történelmének felkutatása, szükség esetén az Örökségvédelmi Hivatal segítségével. A geometriai felmérésen túl nagy hangsúlyt fektetünk az épületdiagnosztikai vizsgálatok elvégésére különös tekintettel a tartószerkezeti állapotra. Szakszerű, felelős döntések csak azután készülhetnek, hogy megismertük a meglévő alapozást, felmenő szerkezetek erőtani viselkedését, épületfizikai állapotát. Ezután dől el, hogy az adott átalakításnál a szerkezetek megerősítésére vagy elbontására, újraépítésére kerülhet sor.

Művezetés

Meglévő épületek esetén a kivitelezés közben nagyobb eséllyel találkozunk kihívásokkal, előre nem látható eseményekkel, melyek gyors problémamegoldást igényelnek, alkalom adtán a tervek gyors módosítását, rendszeres visszaellenőrzését. Ezért a művezetés rendkívüli odafigyelést igényel.

ÉPÜLETÁTALAKÍTÁSOK

Rekonstrukció, energetikai korszerűsítés

Az átalakítási munkák egyik alapváltozata a korszerűsítés, felújítás, vagyis rekonstrukció, melynek során a funkció nem változik, a cél pedig a mai igényeknek megfelelő épületkialakítás. A rekonstrukció történhet csak a homlokzaton (pl. hőszigetelés, új burkolati rendszer, korszerű nyílászárók beépítése; az épületen belül, pl. az épületgépészeti rendszerek korszerűsítésével; vagy a kettőt ötvözve. Vállaljuk középületek, oktatási intézmények energetikai korszerűsítésének tervezését a homlokzat újratervezését vagy felújítását is beleértve.

Hozzáépítések, bővítések

Gyakori igény a meglévő épület bővítése. Ez történhet az épület felújításával, korszerűsítésével, illetve külső-belső átalakításával, átépítésével együtt is megrendelői igények alapján.

Műemléki épületek átalakítása

A műemléki épületek a szigorú szabályozás miatt a legnagyobb kihívást jelentik. Egy történeti épület kortárs, mai igényeknek megfelelő átalakítása különösen nagy és széleskörű hozzáértést igényel a korabeli szerkezetek, anyagok és gondolkodásmód ismeretével együtt. A vonatkozó szabályozás miatt az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatallal való szoros együttműködés elengedhetetlen.

Ipari, mezőgazdasági épületek revitalizációja

Manapság egyre népszerűbb az elhagyott, használaton kívüli, mégis esztétikus, építészeti értéket képviselő ipari épületegyüttesek újrahasznosítása. Ezen rozsdaövezetek városi pozíciójuktól is függően leginkább kulturális vagy irodai funkciók kialakítására alkalmasak. A munka előkészítéseként minden esetben javasolt a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, melyet csapatunk szintén nagy gonddal készít el.