TERÜLETFEJLESZTÉSI TERV

TERÜLETFEJLESZTÉSI TERV

Komplex beruházások, nagy kiterjedésű fejlesztések esetén az előkészítés első lépése a fejlesztési koncepció és a tervezési program megalkotása.

Majd egy iterációs folyamat kezdődik el, amely során a Beruházóval együttműködve tisztázzuk az igényeket, a fejlesztési célokat és feltárjuk a rendelkezésre álló forrásokat.

TELEKVIZSGÁLAT

A koncepcióalkotási folyamat korai szakaszában megvizsgáljuk a terület meglévő út- és közmű infrastrukturális adottságait, ezek fejlesztési lehetőségeit, valamint a telek geodéziai és talajmechanikai viszonyait. Amennyiben létezik a telekre érvényes szabályozás, ennek mentén javaslatokat teszünk a legoptimálisabb hasznosításra.

Már ebben a fázisban érdemes bevonni az építési hatóságokat és szakhatóságokat. Cégünk vállalja új szabályozási tervek készítését vagy korábbi településfejlesztési koncepciók, szabályozási tervek módosítását is.

BEÉPÍTÉSI TANULMÁNYTERV KÉSZÍTÉSE

A koncepcióalkotás során egy beépítési tanulmányterv készül, az úgynevezett „masterplan”. A terv bemutatja a terület adottságait és lehetőségeit. A fejlesztési cél és a telekvizsgálat során feltárt adatok ismeretében javaslatot adunk a beépítésre, bemutatjuk a fejlesztés infrastrukturális igényeit és környezeti hatásait.

A beépítési tanulmányterv műszaki tartalma jellemzően a következő:

komplex, minden szakágra kiterjedő műszaki leírás, amelyben ismertetjük

 • az érintett területet és környezetét
 • a fejlesztési célokat és eszközöket
 • a fejlesztési koncepciót és hatásait
 • a beruházás közlekedési, környezeti, infrastrukturális igényeit
 • a szükséges, vagy módosítandó szabályozási elemeket
 • a javasolt beépítés tervei, melyeken ábrázoljuk
 • a tervezett telekhatárokat és védőtávolságokat
 • a javasolt beépítést jellemző szintszámmal és funkcióval, a terepszint alatti építmények megjelölésével együtt
 • a csatlakozó és telken belüli közterületeket
 • a zöldfelületeteket és burkolt felületeket
 • a közlekedési célú területeket, a forgalomtechnikai koncepciót és a parkolás rendjét bemutatva
 • a közművek fő nyomvonalait és terepszint feletti építményeit
 • az ütemezhetőséget, a megvalósítási szakaszokat
 • 3D vizualizáció és marketing dokumentáció
 • fotorealisztikus, vagy fotóba illesztett látványtervek
 • interaktív panorámaképek
 • 3D mozgókép, animáció
 • marketing dokumentációk, értékesítési füzetek