TANÁCSADÁS

INGATLANFEJLESZTÉSI TANÁCSADÁS

Az ingatlanfejlesztés – a beruházó terveihez szükséges ingatlan kiválasztásától, a tervezésen és a kivitelezésen keresztül a használatbavételi eljárásig, és az épület birtokbavételéig tart.

Helyrajzi szám és cím alapján a vizsgálat teljes körűen kiterjed a jogi, műszaki, pénzügyi feltételekre és a funkcionalitásra.

Szolgáltatási elemek:

 • megvalósíthatósági tanulmány előkészítése,
 • piacelemzés és piaci rések feltárása,
 • legjobb felhasználási területek elemzése,
 • kockázatelemzés,
 • pénzügyi elemzés,
 • fejlesztési lehetőségek kidolgozása a koncepció alapján,
 • műszaki és környezeti elemzés,
 •  a fejlesztési terület infrastrukturális adottságainak és közműellátottságának felmérése, tervezésének előkészítése,
 • jogszabályi háttér elemzése, optimalizálás a hatósági szabályozások alapján,
 • projektkoncepció megalkotása.

ENERGETIKAI TANÁCSADÁS

A környezettudatosság valamint az egyre szigorodó energetikai normák, szükségessé tehetik az ingatlanok, vagy tervezett beruházások energetikai szempontú átvilágítását, véleményezését, melyhez szakértő mérnök csapatunk a megrendelői igényeknek megfelelően rendelkezésre áll. Az energetikai koncepció kidolgozásának része a zöld megoldások, illetve a megújuló energia aktív és passzív felhasználásának lehetőségeinek vizsgálata. Fontos szerepe van a gazdaságos és környezettudatos üzemeltetésnek is.

PROJEKTMENEDZSMENT

Irodánk a tervezési és kivitelezési folyamat teljes időtartama alatt figyelemmel kíséri a projekt műszaki, pénzügyi és adminisztratív folyamatait.

Segítünk megalkotni a részletes beruházási programot.

Az engedélyezési szakaszban nyomon követjük, és elősegítjük a szükséges szakhatósági, tulajdonosi, kezelői hozzájárulások, közműnyilatkozatok zökkenőmentes kézhezvételét, és ezzel a jogerős építési engedély megszerzését.

Tervezés során lebonyolítjuk a társtervezők közötti kommunikációt, a szakági tervek összehangolását.

Segítünk a kivitelező kiválasztásában.

Az építkezés során helyszíni tervezői művezetés keretében ellenőrizzük a betervezett megoldások hiba nélküli elkészültét, illetve a helyettesítő megoldások technikai megfelelőségét.

A műszaki ellenőrzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt, mint az építtető helyszíni képviselője, ellenőrizzük és tanácsainkkal elősegítjük a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és kiviteli dokumentáció betartását.

BIM TANÁCSADÁS

Irodánk segítséget nyújt a BIM megfelelő alkalmazására. Elkészítjük a projektspecifikus BEP végrehajtási tervet, mely a szerződés mellékleteként egy megfelelő keretet biztosít a résztvevők számára.

A BEP főbb tartalmi elemei:

 • projektinformációk
 • projektfázisok, mérföldkövek
 • projektrésztvevők
 • célok és célkitűzések
 • modellmenedzsment (szoftveres és hardveres követelmények)
 • minőségbiztosítás és minőségellenőrzés
 • BIM auditok gyakorisága és tartalma
 • adatmenedzsment
 • szállítandó munkarészek és az adatszolgáltatás módja (referenciákkal: a Vállalkozó képességeinek és kompetenciáinak bemutatásával)
 • az együttműködés módja (feladatok és folyamatok leírása)
 • BIM felhasználási célok