TERVDOKUMENTÁCIÓK

VÁZLATTERV

A tervkészítés első állomása a vázlatterv készítése, mely alkalmával figyelembe vesszük a tervezési programban foglaltakat, a telek adottságait és a hatósági előírásokat. Az általunk tervezett épületeknél nagy figyelmet fordítunk a gazdaságosságra, a rendelkezésre álló terület kihasználására, az energiahatékonyságra. A tervezési szerződés szerint készülhet 2-3 markánsan különböző változat, úgynevezett koncepciótervek, melyből Ön könnyedén ki tudja választani a leginkább megfelelőt.

A vázlatterv célja, hogy megfogalmazza:

 • az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
 • megközelítést,
 • a térkapcsolatokat,
 • belső közlekedési rendszert,
 • közös használatú tereket,
 • parkolási rendszert,
 • és a tömegformát.

Az engedélyezési dokumentáció beadását gyakran településképi véleményezési eljárás előzi meg, melynek feltételeit a helyi építési szabályzatok rögzítik. A véleményezési eljárás egy eszközt biztosít a Polgármester részére, hogy a településen a településképnek megfelelő épületek valósulhassanak meg.

ÉPÜLET ÁLLAPOTFELMÉRÉS

A felmérés az épület jelenlegi geometriájának rögzítése, mely többféle okból válhat szükségessé. Ilyen lehet egyrészt a meglévő épületek, vagy azon belül műemlék épületek átalakítása, bővítése, de másrészt a manapság egyre gyakrabban előforduló igény lehet egy meglévő épület – minden szakági tervet érintő – 3D-s számítógépes modell építése is.
Ebből adódóan a dokumentáció részletezettsége igen eltérő lehet, de legtöbbször alaprajzokat, homlokzati rajzokat, metszeteket, valamint a meglévő állapotot rögzítő fotódokumentációt tartalmaz. A hagyományos mérési módszerek (mérőszalag, teodolit) mellett irodánk már a jelen kor technológiáit kihasználva korszerűbb módszereket is alkalmaz, mint a lézeres távolság mérés, fotogrammetria, ortofotó, lézerszkennerek, melyekből akár 3D-s számítógépes épületmodell is nyerhető.
A meglévő épület térbeli méreteinek rögzítésén túl fontos lehet az épület fizikai állapotának a rögzítése is. Ilyen állapotfelmérések jellemzően a tartószerkezeti (statikai), faanyagvédelmi és épületszerkezeti (például vizesedés, penészesedés esetén) vizsgálatok.

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerint a következő esetekben szükséges energetikai tanúsítvány kiállítása:

 • új épület építése
 • meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység adásvételénél és bérbeadásánál
 • 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik a használatbavételi engedély kiadását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő 90 napon belül.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Tervezési szerződés
A tervezés megkezdésének alapvető feltétele a tervezési szerződés megkötése, mely rögzíti többek között a határidőket, az adatszolgáltatási kötelezettségeket, a tervezési díjat, azaz mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

Geotechnikai szakvélemény készítése
Az engedélyezési tervnek nem kötelező eleme, azonban érdemes már a tervezés megkezdését megelőzően talajmechanikai feltárást készíteni. Így megtudhatjuk milyen a talaj teherbíró képessége, milyen alapozási formát válasszunk, illetve milyen magasan van a talajvíz.

Hatósági ügyintézés
A vázlatterv és konkrét elképzelések birtokában tervezőnk leegyezteti a terveket az illetékes építési hatóságokkal és szakhatóságokkal, valamint folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a tervezés folyamán az illetékes hatóságokkal.

Engedélyezési terv tartalma
Az engedélyezési terv pontos tartalmát a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.
A tervdokumentáció papíron kézzel fogható dokumentációként az Ön tulajdonává válik, azonban beadásának módja a hatóságok felé elektronikus úton az ETDR rendszeren történik. Természetesen ennek technikai megoldását irodánk meg tudja oldani Önnek.

A tervdokumentáció tartalma a következő:

 • Műszaki leírások
  • építészeti műszaki leírás
  • statikai műszaki leírás, számításokkal
  • épületgépészeti műszaki leírás
  • energetikai számítás
  • épületvillamossági műszaki leírás
  • kertépítészet, környezetrendezés leírása
  • telken belüli közművek leírása
 • Szakhatósági egyeztetések emlékeztetővel, jegyzőkönyvvel dokumentálva
 • Szolgáltatói és hatósági elvi engedélyek
  • közmű nyilatkozatok
  • kéményseprő nyilatkozat
 • Tervek, tervrajzok
  • helyszínrajz M=1:500-as méretarányban
  • alaprajzok M=1:100-as méretarányban
  • metszetek, a szükséges számban M=1:100-as méretarányban (minimum két egymásra merőleg metszet)
  • összes homlokzat M=1:100-as méretarányban
  • színtervek M=1:100-as méretarányban
 • látványtervek, számítógépes modell, 3D látványterv
 • statisztikai adatlap
 • hivatalos helyszínrajz, melyet az illetékes földhivatalból kell beszerezni

TENDER TERV – AJÁNLATI TERV

A tender terv azt a célt szolgálja, hogy Ön ki tudja választani a legmegfelelőbb kivitelezőt.

Ez a terv részletesebb az engedélyezési tervnél, de nem annyira kidolgozott, mint a kiviteli terv. Fontos új tartalmi eleme az árazatlan tételes költségkiírás, mely pontos megnevezéseket és mennyiségeket, számokat tartalmaz a házba beépülő összes anyagról, munkafolyamatról és technológiáról.

Árazatlan tételes költségkiírás,

 • építész költségkiírás,
 • statikus, tartószerkezeti költségkiírás,
 • épületgépészeti költségkiírás,
 • épületvillamossági költségkiírás,
 • kertépítész költségkiírás.

Az alábbi tartalmi elemek az engedélyezési terv alapján készülnek, azonban részletesebb kidolgozással:

 • Műszaki leírások
  • építészeti műszaki leírás
  • statikai műszaki leírás számításokkal
  • épületgépészeti műszaki leírás
  • energetikai számítás
  • épületvillamossági műszaki leírás
  • kertépítészet, környezetrendezés leírása
  • telken belüli közművek leírása
 • Tervek, tervrajzok
  • helyszínrajz M=1:500-as méretarányban
  • alaprajzok M=1:100-as méretarányban
  • metszetek, a szükséges számban M=1:100-as méretarányban (minimum két egymásra merőleg metszet)
  • összes homlokzat M=1:100-as méretarányban
  • színtervek M=1:100-as méretarányban
 • látványtervek, számítógépes modell, 3D látványterv

KIVITELI TERV

A kiviteli terv szükségességéről részletesen a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szól. Nagyobb lakóépületek esetén (300m2 és három építményszint felett) mindenképpen szükség van kiviteli tervre. Irodánk minden szakágra kiterjedő, a kivitelezéshez szükséges teljes körű tervdokumentáció készítését vállalja (a 290/2007 (X.31.) és a 322/2012. Kormányrendelet) szerint, műszaki leírásokkal, árazatlan költségvetéssel.

építészeti munkarész

 • alaprajzok M=1:50-es méretarányban
 • metszetek, a szükséges számban M=1:50-es méretarányban (minimum két egymásra merőleg metszet)
 • részmetszetek, a szükséges számban M=1:50-es méretarányban
 • tetőfelülnézet M=1:50-es méretarányban
 • homlokzatok M=1:50-es méretarányban
 • lépcsőtervek M=1:20-as méretarányban
 • részlettervek, csomóponti tervek M=1:5, M=1:10-es méretarányban
 • asztalos konszignáció (belső, külső nyílászárók, beépített szerkezetek) M=1:50-es méretarányban
 • lakatos konszignáció (belső, külső nyílászárók, beépített szerkezetek, korlátok, rácsok, árnyékolók) M=1:50-es méretarányban

statikus munkarész pontos számításokkal

 • alapozási tervek M=1:50-es méretarányban
 • előregyártott szerkezetek tervei – szerkezettől függően M=1:50-es méretarányban
 • monolit vasbeton szerkezetek tervei vasalási tervvel – szerkezettől függően M=1:50-es méretarányban
 • lépcsők tervei M=1:50-es méretarányban
 • szerkezeti részletrajzok M=1:10, M=1:5-ös méretarányban
 • vaskimutatások stb.. szerkezettől függően

épületgépészeti munkarész

 • fűtési hálózat tervei M=1:50-es méretarányban
 • vízhálózat és szennyvízhálózat tervei M=1:50-es méretarányban
 • gázhálózat tervei M=1:50-es méretarányban
 • szellőzőhálózat tervei M=1:50-es méretarányban
 • hűtési rendszer tervei M=1:50-es méretarányban

épületvillamossági munkarész

 • belső világítás, dugalj- és kapcsolóhálózat tervei M=1:50-es méretarányban
 • gyengeáramú hálózatok nyomvonal tervei (telefon, riasztó rendszer, IT hálózati rendszer, kaputelefon) M=1:50-es méretarányban
 • földelés és villámvédelem M=1:100-as méretarányban

kertterv, környezetrendezés, külső munkák

 • ültetési terv M=1:50-es méretarányban
 • burkolatok, támfalak tervei M=1:50-es méretarányban
 • kapubehajtó, útcsatlakozás terve M=1:50-es méretarányban

árazatlan tételes költségkiírás

 • minden tervezési szakágra kiterjesztve, az összes beépített anyagra és munkafolyamatra

MEGVALÓSULÁSI TERV

A kivitelezés megvalósulása után a használatbavételhez szükséges az aktuálisan megvalósult épület pontosa dokumentációjára. A módosítások alapja a Kivitelező által szolgáltatott, kivitelezés során készített, és a Tervezőnek átadott szakágankénti dokumentáció. Szükség esetén cégünk vállalja lézerszkenner segítségével az épület komplett felmérését is, mely 2 cm pontosságot biztosít.

MARKETINGTERVEK

Cégünk vállalja az altalunk tervezett épületek marketingcélú anyagainak elkészítését úgy, mint 3D építészeti grafikák, bemutató anyagok, látványtervek. Munkánkkal segítve a minél hatékonyabb és látványosabb bemutatást.

BIM MODELL – ÉPÜLETINFORMÁCIÓ MODELLEZÉS

“Az épületinformációs modellezés (BIM) egy létesítmény fizikai és funkcionális tulajdonságainak digitális leképezése. A BIM segítségével egy olyan közös, megosztott információforrás jön létre a létesítményről, amely megbízható alapot jelent a döntéshozatalhoz a teljes életciklusban; a legelső koncepció kidolgozásától a bontásig.”


A BIM olyan CAD-alapú tervezésmódszertani folyamatok és irányelvek alkalmazásának összessége, amely lehetővé teszi az építmények létrehozásában és üzemeltetésében érdekelt szereplők (építtetők, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők) számára a valóságnak megfelelő virtuális térben történő együttműködést és információátadást, illetve a releváns adatok gyors és hatékony megjelenítését. A BIM-modell előállításának folyamata sok tekintetben megegyezik a 3D-modell előállításának folyamatával, de kiegészül az elemek megbízható információtartalommal való feltöltésével, klasszifikálásával, meghatározott modellezési módszerek és szabályok együttes alkalmazásával. A modell részletezettségének és információtartalmától függően a modell felhasználható geometriai ütközések feltárására, térbeli analízisek elkészítésére, 4D-s ütemtervezés generálására, üzemeltetésre stb.